บริการของเรา

บริการของเรา
- บริการรับเหมาทำถนนลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

- รับทำถนนลาดยางมะตอยลานจอดรถ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ถนนรอบโรงงาน ลานจอดรถโรงพยาบาล ลานจอดรถโรงแรม ลานจอดรถคอนโด ถนนในหมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ลานจอดรถมหาลัย ลานจอดรถสถานีบริการน้ำมัน ตลาดนัด หรือสถานที่อื่นๆ

รับงานทำถนน ลาดยางมะตอย ตั้งแต่เริ่มต้นดังนี้
1. งานใต้ดิน วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ บ่อพัก สายไฟ ฯลฯ
2. ปรับเกรด บดอัดดินเดิม
3. ลงวัสดุคัดเลือก คือ ดินที่ได้มาตรฐาน ไม่ปนวัชพืช ปรับเกรด บดอัด
4. ลงลูกรัง ปรับเกรด บดอัด
5. ลงหินคลุก ปรับเกรด บดอัด
6. ลาดยางไพรม์โคด บ่มยางน้ำให้ซึมลงหินคลุก
7. ปูผิวทางด้วยการ ลาดยางมะตอย ความหนาตามกำหนด (มาตรฐาน 5 ซม.)

เว็บไซต์ : http://www.tanonthai.com
เว็บไซต์ : http://www.youtube.com/tanonthai
เว็บไซต์ : http://tanonthai.blogspot.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/thetanonthai

ใส่ความเห็น