ลาดยางมะตอย รับลาดยาง

ลาดยางมะตอย  จะดีหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการนำวัสดุสำหรับการก่อสร้างนี้มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นถนนลาดยาง  จะมีวัสดุตัวหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลย และอาจไม่มีวัสดุชิ้นใดแทนได้เลยนั้น ได้แก่ ยางมะตอย ที่มีพร้อมให้คุณได้เลือกในงบประมาณไม่เกินจากที่ตั้งไว้มากนัก เพราะมีราคาถูก เพื่อให้คุณหรือช่างผู้รับเหมาได้ทำถนนได้ดีที่สุด

วัสดุที่ได้จากการสกัดน้ำมันดิบ จึงทำให้มีลักษณะค่อนข้างเหนียวสีดำ ทั้งยังมีความหนืดต่ำ นำมาใช้ในการก่อสร้างหรือตัดถนน ที่เรียกว่า ลาดยางมะตอย มีหน้าที่คอยประสานกันระหว่างวัตถุเดิม อาทิ หิน ดิน ทราย ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อที่จะทำหน้าที่ของวัสดุชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ช่างที่มีความเชี่ยวชาญจึงควรทราบรายละเอียดของวัสดุต่างๆเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้สำหรับเทผิวหน้าถนน ได้แก่ แอสฟัลต์คอนกรีต ที่มีราคาถูกกว่าถนนคอนกรีต แม้ว่าจะมีอายุการใช้งานในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

การ  รับลาดยาง ทุกวันนี้ นิยมใช้ยางธรรมชาติผสมด้วย เพื่อเป็นการทดแทนและใช้ยางมนประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดำเนินไปได้ดีแบบรุดหน้า ยางมะตอยที่นำมาใช้ในการก่อสร้างช่องทางจราจร มี 2 ชนิด คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) และยางมะตอยชนิดเหลว มีลักษณะแตกต่างกันตามการใช้งาน และควรดูเรื่องงบประมาณเป็นหลักด้วย เพื่อความคุ้มค่าและคุ้มทุน

หลายที่เลือกที่จะทำถนนด้วยการ ลาดยางมะตอยมากกว่าการนำวัสดุชนิดอื่นมาใช้ เนื่องจากราคาของวัสดุที่น่าคบหา ถึงแม้ว่าจะต้องตัดถนนหลายสายก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ หรือบริเวณใดที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็สามารถลาดยางให้สำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะมีช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ควบคุมดูแลให้งานออกมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งที่จะช่วยให้ถนนแต่ละสายใช้ไปได้อย่างเนิ่นนาน  ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีความคงทนมาใช้เพื่อการก่อสร้างถนนให้กลายเป็นเส้นทางที่ดีได้

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น