ลาดยางมะตอย รับลาดยางมะตอย

การลาดยางมะตอย slope asphalt คือการใช้กำลังคนหรือการใช้รถปูยางมะตอยพร้อมปรับระดับตามด้วยรถบดอัดให้แน่นด้วยเครื่องจักรแต่ละขนาดที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของการลาดยางมะตอยว่าต้องการความหนากี่เซ็นติเมตรบนพื้นผิวทางในแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ เทลาดยางมะตอยอีกแล้วใช้รถบดอัดไปเรื่อยๆ ทำการลาดยางมะตอยอย่างนี้ไปจนกว่าได้ความความหนาในระดับที่ต้องการ ทำให้มีความทนทานอย่างมาก เมื่อเราได้ลาดยางมะตอยเพื่อเชื่อมกับพื้นผิวทางเข้าด้วยกันแล้ว เราก็จะได้พื้นผิวทางที่จะมีความแข็งแรง ทนทาน และให้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ยางมะตอย คือ วัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียวและความหนืดต่ำ ยางมะตอยนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของยางมะตอยทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุที่เพิ่มเติมลงไป เช่น หินและทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจรมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

ยางมะตอยซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีลักษณะครึ่งอ่อนครึ่งแข็งทีอุณหภูมิปกติ มีสีดำหรือสีน้ำตาลปนดำ การใช้งาน ต้องต้มให้เหลวโดยใช้อุณหภูมิ 200-300 องศาฟาเรนไฮน์

ยางมะตอยชนิดเหลว มีลักษณะเหลวในอุณหภูมิธรรมดา จะใช้งานต้องนำไปผสมกับตัวทำละลายที่ให้คุณสมบัติแตกต่างกัน คือ ทำให้แข็งตัวเร็ว แข็งตัวปานกลาง และแข็งตัวช้า เป็นต้น

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

 

โพสท์ใน ลาดยางมะตอย, ลาดยางแอสฟัลท์ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับลาดยางแอสฟัลท์ ลาดยางมะตอย รับลาดยางมะตอย

ประเภทของการลาดยางมะตอย ที่ใช้ในงานก่อสร้างพื้นผิวทางใช้ในการจราจร มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. งานลาดยางมะตอยที่มีปริมาณงานไม่มากนักในปัจจุบันมักจะเป็นงานซ่อมแซม ถนนที่ลาดยางมะตอยแล้วเกิดการชำรุด เสียหายเป็นบางส่วน การลาดยางมะตอยแบบนี้มักจะใช้วิธีการเทยางมะตอยแล้วใช้กำลังคนในการเกลี่ยให้เรียบตามด้วยรถบดอัดยางให้แน่น

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

 

 

 

 

 

 

2. งานลาดยางมะตอยที่มีปริมาณงานมากและขนาดใหญ่มักใช้รถปูลาดยางมะตอยแทนคนเกลี่ย ตามด้วยรถบดอัดแต่ละขนาดให้แน่นเช่นเดิม เทลาดยางมะตอยเป็นชั้น ๆ ใช้รถในการบดอัดไปเรื่อย ๆ จนได้ขนาดที่ต้องการ

ลาดยางมะตอย    ลาดยางมะตอย

โพสท์ใน ลาดยางมะตอย | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับลาดยางมะตอย ลาดยางมะตอย รับลาดยางแอสฟัลท์

วัตถุประสงค์ในการลาดยางมะตอยบนพื้นผิวถนน ก็เพราะว่าต้องการให้ได้ใช้ถนนที่ได้ลาดยางมะตอยแล้วมีคุณภาพดีขึ้นไม่มีฝุ่นควันในหน้าร้อน และทำให้ใช้งานได้ดีในฤดูฝนคือไม่มีโคลนหรือมีถนนที่หล่ม ความลื่นของผิวจราจรลดลง มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ประหยัดงบประมาณในการทำถนน

ลาดยางมะตอย
โพสท์ใน ลาดยางมะตอย | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ลาดยางมะตอย รับลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ รับลาดยางแอสฟัลท์

ลักษณะของการ ลาดยางมะตอย (Asphalt)
ขึ้นอยู่กับปริมาณงานว่ามีปริมาณงานที่มากหรือน้อยอย่างไร หากมีปริมาณงานที่มากและมีขนาดใหญ่ก็จะใช้การลาดยางมะตอย ใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่จะได้ทำงานได้รวดเร็ว ส่วนงานที่มีปริมาณน้อยเช่น งานซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะใช้วิธีการลาดยางมะตอยแทน เมื่อลาดยางมะตอยแล้วก็ใช้คนในการปรับพื้นทีหรือเกลี่ยให้ทั่ว แล้วค่อยใช้เครื่องจักรในการบดอัดให้แน่นอีกทีหนึ่ง

ลาดยางมะตอย
โพสท์ใน ลาดยางมะตอย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ลาดยางมะตอย รับทำถนน ลาดยางแอสฟัลท์

คุณสมบัติเด่นของถนนที่ลาดยางมะตอย คือ เมื่อขับรถไปบนถนนที่ปูลาดยางมะตอยด้วยแล้ว
จะให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่าการขับไปบนถนนที่ปูด้วยซีเมนต์ และไม่มีช่องว่างระหว่างถนนด้วย การยึดเกาะถนนของหน้ายางก็จะดีเพราะยางมะตอยจะยึดเกาะหน้ายางรถได้เป็นอย่างดี ถนนที่ใช้วิธีการลาดยางมะตอยยังช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณเพราะมีราคาถูก ซ่อมแซมง่าย แล้วยังทำได้อย่างรวดเร็ว

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

โพสท์ใน ลาดยางมะตอย, ลาดยางแอสฟัลท์ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น