ลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ รับลาดยางมะตอย รับลาดยางแอสฟัลท์

การทำถนนลาดยางมะตอย หรือเรียกกันว่าลาดยางแอสฟัลท์ คือการใช้ขนาดเครื่องจักรหนักแต่ล่ะขนาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาหรือการรับน้ำหนักของการทำถนนลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ ที่จะบดอัดลงไปบนพื้นผิวทา ลาดยางมะตอยแต่ล่ะพื้นที่กำหนดความหนาแตกต่างกันไป จะมีเครื่องจักรที่่ขนาดการบดอัดไม่เท่ากัน เมื่อบดอัดลงไปลงบนผิวเรียบร้อยแล้ว

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

การลาดยางมะตอย  โดยการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ในการบดอัดลงไปบนผิวทาง ซึ่งวิธีการ

ลาดยางมะตอยที่เป็นปริมาณงานขนาดใหญ่  แตกต่างกันตรงที่เครื่องจักรที่ทำถนนลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

รับทำถนน ลาดยางมะตอย หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ลาดยางแอสฟัลท์ (asphalt) เป็นการนำยางมะตอยที่วัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียวและความหนืดต่ำการทำถนนลาดยางมะตอยนิยมมาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของการลาดยางมะตอยทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุเติมเช่นหินและทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยวัสดุที่นำมาใช้ในการเทผิวหน้าถนนจะเรียกชื่อเต็มว่า ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

โพสท์ใน ลาดยางมะตอย | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับลาดยางแอสฟัลท์ ลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ รับลาดยางมะตอย

ประเภทของการลาดยางมะตอยทีใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจร มี 2 ชนิด คือ-ลาดยางมะตอยซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีลักษณะครึ่งอ่อนครึ่งแข็ง ทีอุณหภูมิปกติ มีสีดำหรือสีนําตาลปนดำ การใช้งาน ต้องต้มให้เหลวโดยใช้อุณหภูมิ 200-300 องศาฟาเรนไฮน์
-ลาดยางมะตอยชนิดเหลว

ส่วนการลาดยางมะตอยทำถนนที่ใช้ขนาดของเครื่องจักรจะแตกต่างกันดังนี้

1.งานลาดยางมะตอยที่มีปริมาณงานไม่มากนักมักจะใช้วิธีการเทยางมะตอยแล้วคนเกลี่ยให้เรียบ

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ตามด้วยรถบดอัดยางให้แน่น

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

วิธีที2คืองานลาดยางมะตอยที่มีขนาดใหญ่มักใช้รถเทปปูยางแทนคนเกลี่ย

ลาดยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ตามด้วยรถบดอัดแน่นเช่นเดิม
ลาดยางมะตอย
โพสท์ใน ลาดยางมะตอย, ลาดยางแอสฟัลท์ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับลาดยางมะตอย ลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ รับลาดยางแอสฟัลท์

วัตถุประสงค์การลาดยางมะตอยมาใช้พื้นถนนผิวผิวคอนกรีต
- ลาดยางมะตอยจะประหยัดและมีราคาถูกกว่า
- สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่าย
- เปิดการใช้งานผิวจราจรได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเนื้องจากการซ่อมบำรุงผิวทาง
- ลาดยางมะตอยอายุการใช้งานก็น้อยกว่า
ลาดยางมะตอย
โพสท์ใน ลาดยางมะตอย | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ลาดยางมะตอย รับลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ รับลาดยางแอสฟัลท์

ลักษณะของยางมะตอย (Asphalt)ที่นำมาใช้การทำถนนลาดยางมะตอย
-  ยางมะตอย มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด มีอำนาจการยืดสูงหรือเป็นกึ่งของแข็งสีดำหรือสีน้ำตาลแก่แกมดำ เป็นของผสมระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรียอ์อื่นๆยางมะตอย ได้มาจากขบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดยยางมะตอยจะเป็นส่วนของน้ำมันดิบที่หนักที่สุด และจะถูกนำไปผ่านขบวนการผลิตเพื่องานลาดยางแอสฟัลท์ต่อไป เพื่อให้ได้ยางมะตอยที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามต้องการในการทำงานลาดยาง
ลาดยางแอสฟัลท์

- ถนนในเมืองไทยปัจจุบันเป็นการทำถนนลาดยางมะตอย หรือ ลาดยางแอสฟัลท์ เป็นส่วนมากการจะสร้างเป็นถนนคอนกรีตนั้นต้องคำนึงถึงว่าเป็นย่านการจราจรที่มีรถวิ่งมากกว่า ๑๐,๐๐๐คันต่อวัน  ซึ่งเป็นถนนในเขตเมืองใหญ่นั่นเองทั้งนี้เพราะถนนคอนกรีตแม้จะทนทานแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าถนนลาดยางมะตอย

โพสท์ใน ลาดยางมะตอย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ลาดยางมะตอย รับทำถนน ลาดยางแอสฟัลท์

คุณสมบัติเด่นของการทำถนนลาดยางมะตอย คือ
- มีความต้านทานต่อการบิดตัว ระหว่างวัสดุมวลรวม กับวัสดุเชื่อมประสาน
- มีความต้านทานต่อการบิดตัว ระหว่างวัสดุมวลรวม กับวัสดุเชื่อมประสาน
- ไม่มีการไหลเยิ้ม ของวัสดุเชื่อมประสาน
- การทำหน้าทีประสานระหว่างวัสดุเติมเช่นหินและทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

ลาดยางมะตอย
โพสท์ใน ลาดยางมะตอย, ลาดยางแอสฟัลท์ | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น